กรมการทหารสื่อสาร
 

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดสื่อสารครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๕๘ ในพื้นที่ กรมการทหารสื่อสาร เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยกำลังพลและครอบครัวสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ และช่วยเหลืองานด้านสวัสดิการของกำลังพล

เจ้ากรมการทหารสื่อสาร มีนโยบายให้กำลังพล ฝึกทบทวน ในเรื่อง บุคคลท่าเบื้องต้น การฝึกแถวชิด การฝึกท่ากระบี่ และการตรวจเครื่องแต่งกาย ในวัน พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของกำลังพลเป็นส่วนรวม ทั้งในระดับนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการแสดงออกถึงความเป็นทหาร และเป็นการเสริมทักษะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยเป็นส่วนรวม
พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปด้านการส่งกำลังบำรุง และชมนิทรรศการผลงานของ นขต.สส. เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พ.ย.57 เวลาประมาณ 1300
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการ ในสังกัด นขต.สส. ที่ห้องประชุม รร.สส. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.57
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่สอบได้จากการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อวันที่ 15 ต.ค.57 ณ บก.สส.

จก.สส. และคณะฯ ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา “วันแม่แห่งชาติ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร พร้อมคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สหรัฐอเมริกา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร เข้าร่วมในพิธีทำบุญ ตักบาตร งานบำเพ็ญกุศลและเฉลิมพระเกียรติ “ ๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง
สมาคมแม่บ้านทหารบก และข้าราชการทหารหญิง กรมการทหารสื่อสาร ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิดเลนจักรยาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้กิจกรรม “ สื่อสารรวมใจ เทิดไท้สยามมกุฎราชกุมาร” ณ ลานหน้า กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตั้งแต่ เวลา ๑๕๓๐ โดยมีกำลังพลและครอบครัวให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีถวาย พรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ณ กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ ( ร้าน OTOP ) บางเขน และ โครงการจัดตลาดนัด สินค้าธงฟ้าราคาถูก ณ กรมการทหารสื่อสาร ในพื้นที่ บางเขน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา


ประกาศเชิญชวน
ประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สายสื่อสาร ของ กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง จำนวน ๖๖ รายการ
ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ระบบสายใยแก้วนำแสง จำนวน ๑๖ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๒ รายการ (๔ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมและสถานีดาวเทียม จำนวน ๓๑ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว จำนวน ๒ รายการ (๑๒ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบการถ่ายภาพนิ่ง, ภาพยนตร์และวีดีโอ ในกิจการทั่ว ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๐๑ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๖๐ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบการถ่ายภาพนิ่ง, ภาพยนตร์และวีดีโอ ในกิจการทั่ว ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๐๑ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แบบต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ (ALKALINE RAW MATERIAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๗ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๖๐ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR จัดซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แบบต่างๆ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR จัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ (ALKALINE RAW MATERIAL) จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     email : torsignal@rta.mi.th

ข้อมูลเอกสารตัวอย่างการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบ
    สารสนเทศ ทบ.ระยะที่ ๑ (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๕๗
    รายละเอียดดังนี้
    - ข่าวแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงระบบMIS ปี ๕๗
    - ตรวจสอบยอดเงินของแต่ละหน่วย
    - ตัวอย่างการตรวจสอบราคากลาง
    - ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจ้าง
    - ตัวอย่างเสนอความต้องการจ้างคอมพิวเตอร์
    - เอกสารตัวอย่าง   

 

 

สอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาของกองทัพบก จำนวน ๕ เว็บไซต์ (อ่านต่อ)
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านต่อ)

บทความเชิงวิชาการ เรื่อง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN)
บทความเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบเครือข่ายไวแมกซ์ (WiMAX)
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ VHF/AM/VOR KX-165A จำนวน ๑ รายการ
จัดซื้อชิ้นส่วนเรดาร์ควบคุมการยิง ปตอ. FLYCATCHER
จัดซื้อวัสดุซ่อมข่ายสายโทรศัพท์และเครื่องโทรศัพท์ประจำหน่วยต่างๆ ทั่ว ทบ. จำนวน ๒๖ รายการ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ROBIN RGX-5500, EY-40D และ ROBIN EY-21 จำนวน ๑๘ รายการ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเรดาร์แจ้งเตือนภัยระดับต่ำ LAADS สนับสนุน กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิต เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ (DOTTS-10)
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ผลิตภัณฑ์ AASTRA/ERICSSON
จัดซื้อแบตเตอรี่ SEALED LEAD ACID 12V 100 AH สำหรับชุดสำรองไฟข่ายการสื่อสารระบบโทรคมนาคม จำนวน ๑ รายการ (๑๙๖ ลูก)
จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารวิทยุ (หน่วย ส.) สนับสนุนกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารวิทยุ (หน่วย ส.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ครั้งที่ ๑)
จัดซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุข่ายอารักขา, วิทยุสื่อสาร GP-2000 และชุดวิทยุประจำที่ จำนวน ๑๑ รายการ
จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายภาพและวีดีโอ จำนวน ๑๐ รายการ
จัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศระบบเรดาร์ จำนวน ๓ ชุด
จัดซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สาย ส. ของ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง จำนวน ๖๖ รายการ
จัดซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ระบบสายใยแก้วนำแสง จำนวน ๑๖ รายการ
จ้างปรนนิบัติเครื่องช่วยฝึกพลประจำรถถังแบบ TACOS สนับสนุนกลุ่มงบงาน ส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
จัดซื้อวิทยุทดแทน AN/PRC-624 (ระยะที่ ๑ ห้วงที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. ทั่วไป ของ กซสอ.สส.
ราคากลางจัดซื้อวัสดุใช้กับเครื่องโทรสาร
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมและวัสดุสิ้นเปลือง สาย ส. ของ กจสท.สส.
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ชนิดใช้แสงเลเซอร์ใช้กับเครื่องโทรสารแบบเลเซอร์
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครือข่าย
การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกประจำปืน M109 สนับสนุนกลุ่มงบงาน ส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง หัวบินที่ ๑ และหัวบินที่ ๒ สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่าย และซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ HF-2000, HF-2000 (RT-2001), CNR-900, CNR-900T, PRC-710, และส่วนประกอบชุดวิทยุ CNR-900 สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส.
ราคากลางการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม ทบ. (Minilink TN) สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิต เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนชุดรวมช่องการสื่อสารโครงข่ายหลักสำหรับระบบโทรคมนาคม
ราคากลาง ซื้อระบบควบคุมและสั่งการอาวุธ ปภอ. สนับสนุน นปอ.
ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงดูแลรักษาระบบรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม ทบ. (Minilink ๙๕๐๐ MPR)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับหน่วย ป. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสาร สำหรับหน่วย ป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมและสถานีดาวเทียม จำนวน ๓๑ รายการ
ราคากลางจัดซื้อระบบเครื่องมือแผนที่อัตโนมัติ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องมือทำงานแผนที่อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ระบบ
ราคากลางจ้างรื้อถอนเสาอากาศโทรคมนาคม แบบสามเหลี่ยมมีสายสลิงยึด (Guy Wire) จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๖๐ รายการ
ราคากลางจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ สนับสนุนการทดสอบยิงปืน ทางยุทธวิธี ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ (AARM 2015) ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ เครื่อง
ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Leased Line Internet เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (KM) จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบเสียง ระบบภาพ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบมัลติดิสเพลย์ และระบบชุดไมค์ประชุม ห้องประชุม ๒๔๑ บก.ทบ. จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ซ่อมเคลื่อนที่และอุปกรณ์ สนับสนุน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง จำนวน ๘ งาน
ราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินและอุปกรณ์ประจำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ จำนวน ๒๐ งาน
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องตรวจวัด จำนวน ๑๐ รายการ
ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัด สนับสนุน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง จำนวน ๔ รายการ
ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย ร.๑๕๓ จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกล้องติดตั้งบนอากาศยาน (FLIR) จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัด สนับสนุน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง จำนวน ๑๑ รายการ
ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน จำนวน ๔ รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป. สนับสนุนการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ (AARM 2015) จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ C-2328, C-2329/GRA-39 จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางสอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว จำนวน ๑ รายการ (๑๒ รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสนาม AN/PRC-77 จำนวน ๔ รายการ
ราคากลางโครงการจ้างบำรุงระบบการส่งกำลังและซ่อมบำรุงเป็นรายปีอุปกรณ์เครือข่ายของ บก.ทบ. และป้องกันอุปกรณ์เครือข่าย Antivirus สนับสนุนงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
ราคากลางโครงการจ้างบรนนิบัติบำรุงระบบเป้าอัตโนมัติ สนับสนุนงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ (ALKALINE RAW MATERIAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๗ รายการ
ราคากลางจัดซื้อระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ระบบ
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ รายการ
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ แบบที่ ๒ และแบตเตอรี่สำหรับชุดวิทยุ ๒๑๑๐ จำนวน ๔ รายการ
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับกล้องตรวจจับรังสีความร้อน จำนวน ๑ รายการ (๒๐ ก้อน)
ราคากลางจัดซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แบบต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและส่วนประกอบชุด (กคส.สส.) จำนวน ๔ รายการ
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องจักรผลิตแบตเตอรี่แห้ง อัลคาไลน์ AA LR6 จำนวน 231 รายการ
ราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดสนาม RL-Series จำนวน ๔ งาน
ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกำหนดที่ตั้งสัญญาณวิทยุแถบความถี่กว้างแบบ TRC-6200 จำนวน ๑ งาน
ราคากลางการจ้างปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติและข่ายสายโทรศัพท์ รร.จปร. (แผนงานที่ ๑) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส. สนับสนุนการจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน ๗ รายการ
ราคากลางจัดซื้อเรดาร์เฝ้าตรวจภาคพื้นแบบนำพา ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุม บังคับบัญชาด้วยระบบเครือข่ายความปลอดภัยสูงแบบดิจิตอล ของ ทภ.๒ ระยะที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจ้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง “ท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจสีเขียว” สนับสนุน สง.ทท.ทบ. จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุ PRC-434 จำนวน ๑ รายการ (๑๘๐ ก้อน)
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับตัวอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Mini UAV จำนวน ๑ รายการ (๓๐ ก้อน)
ราคากลางจัดซื้อระบบติดต่อสื่อสารภายในรถถัง/รถสายพาน สนับสนุน พล.ม.๒ รอ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจัดหา สป. สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านไซเบอร์ ทบ. สนับสนุน ศทท. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓,๐๘๓,๒๗๑.๓๔ บาท (สามล้าน แปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)
ราคากลางจัดซื้อชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมระยะใกล้ขยายความจุได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน รร.ขส.ขส.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจัดหาชุดรับ-ส่งข้อมูลระบบป้องกันภัยทางอากาศ สนับสนุน นปอ. เพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ (๖ ชุด) ภายในวงเงิน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบหกล้านบาทถ้วน)
ราคากลางจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้ง ชุดกล่องและชุดประกอบแบตเตอรี่ ทดแทนการรองจ่ายสนับสนุน ศกบ.อโณทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ (๓๐ รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ทดแทนการรองจ่ายสนับสนุน ศกบ.อโณทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน (ชิ้นส่วนซ่อมระบบกล้องวงจรปิด) ตามแผนงานกลุ่มส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗)

 

                  

ขอเชิญองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี...

          

กำเนิดประเพณีสงกรานต์ อ่านต่อ
วิวัฒนาการเครือข่ายการสื่อสาร อ่านต่อ
การสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย อ่านต่อ

          

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย...