พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ค...
[ วันที่ : 18 ม.ค. 2562 ]
ผบช.สส.และกำลังพล เข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไ...
[ วันที่ : 07 ม.ค. 2562 ]
ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย สส. (ด้านส่งกำ...
[ วันที่ : 26 ต.ค. 2561 ]
วันครู 2562...

[ วันที่ : 16 ม.ค. 2562 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
นายก สม.ทบ. พบปะ สมาชิก สม.สส....
[ วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 01 พ.ค. 2561 ]
การบรรยายพิเศษ และ การประชุมใหญ่สามัญ ปร...
[ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 ]
อมรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]05 ม.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๒
รวมคลิปรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
21 ม.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป.สาย ส. ตาม อจย. จัดหาทดแทน (กคส.สส.) กล้องถ่ายวิดีโอระบบ Digital แบบที่ ๒
17 ม.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. ชุดคำนวณคณิตศาสตร์ชั้นสูง สนับสนุนให้กับ รร.จปร.
17 ม.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายสัญญาณภาพ
17 ม.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วน
16 ม.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ สำหรับ กซสอ.สส.
16 ม.ค. 2562  เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณการจุดระเบิดด้วยสัญญาณ DTMF ( Digital Tone Multi Frequency) แบบสะพายหลัง
16 ม.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมชุดควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำสถานีโทรคมนาคม ทบ. จำนวน ๒ งาน โดยวิธีคัดเลือก
16 ม.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเสาอากาศโทรคมนาคม ทบ. จำนวน ๓ งาน โดยวิธีคัดเลือก
16 ม.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง, วัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ และชุดกล่องแบตเตอรี่ ทดแทนการรองจ่ายให้กับ กกล.ทบ.
16 ม.ค. 2562  ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง, วัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ และชุดกล่องแบตเตอรี่ ทดแทนการรองจ่ายให้กับ กกล.ทบ.
16 ม.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ VHF/FM Motorola รุ่น GP2000
16 ม.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางชิ้นส่วนซ่อมระบบโทรคมนาคม ทบ.
16 ม.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางชิ้นส่วนซ่อมชุดเสาอากาศ RC-292
15 ม.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ และกระสุนจริง แบบ Range-๓๐๐๐
15 ม.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางจัดหาวัสดุใช้ในการเก็บรักษา และรับ-ส่งสิ่งอุปกรณ์
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]