พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ค...
[ วันที่ : 18 ม.ค. 2562 ]
ผบช.สส.และกำลังพล เข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไ...
[ วันที่ : 07 ม.ค. 2562 ]
ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย สส. (ด้านส่งกำ...
[ วันที่ : 26 ต.ค. 2561 ]
วันครู 2562...

[ วันที่ : 16 ม.ค. 2562 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
นายก สม.ทบ. พบปะ สมาชิก สม.สส....
[ วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 01 พ.ค. 2561 ]
การบรรยายพิเศษ และ การประชุมใหญ่สามัญ ปร...
[ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 ]
อมรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]15 ก.พ. 2562  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนเหล่า ส.ให้กับหน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
25 ม.ค. 2562 กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเหล่าทหารสื่อสาร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน ๕๐ ตำแหน่ง
05 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๒
รวมคลิปรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
14 ก.พ. 2562  เผยแพร่ราคากลางวัสดุใช้ในการเก็บรักษา และรับ-ส่งสิ่งอุปกรณ์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (๑๒๐ บาร์)
13 ก.พ. 2562  ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง, วัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ และชุดกล่องแบตเตอรี่ ทดแทนการรองจ่ายสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันประเทศ
13 ก.พ. 2562  เผยแพร่ราคากลางการจัดหา ชุดวิทยุ VHFFM ทางทหาร ขนาด ๕๐ วัตต์ ชนิดติดตั้งยานยนต์ (ติดตั้งประจำรถ หุ้มเกราะล้อยาง)
12 ก.พ. 2562  ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งสนับสนุนการศึกษาของ ยศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ
12 ก.พ. 2562  เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งสนับสนุนการศึกษาของ ยศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
12 ก.พ. 2562  เผยแพร่ราคากลางการจัดหา ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti Drone) สนับสนุน ขกท. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11 ก.พ. 2562  วศ.ทบ. ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค สป. สาย วศ. จำนวน ๒ รายการ
11 ก.พ. 2562  วศ.ทบ. ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค สป. สาย วศ. จำนวน ๓ รายการ
11 ก.พ. 2562  วศ.ทบ. ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค สป. สาย วศ. จำนวน ๑๑ รายการ
11 ก.พ. 2562  วศ.ทบ. ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค สป. สาย วศ. จำนวน ๖ รายการ
11 ก.พ. 2562 วศ.ทบ. ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค สป. สาย วศ. จำนวน ๑๑ รายการ
08 ก.พ. 2562 เผยแพร่แผนกระโจมคลุมวัตถุต้องสงสัย แบบมีคลื่นรบกวนสัญญาณต่อต้านการจุดระเบิดด้วยคลื่นวิทยุ
08 ก.พ. 2562 เผยแพร่ราคากลางซื้อกระโจมคลุมวัตถุต้องสงสัย แบบมีคลื่นรบกวนสัญญาณต่อต้านการจุดระเบิดด้วยคลื่นวิทยุ
07 ก.พ. 2562 เผยแพร่แผนการจัดหา ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti Drone) สนับสนุน ขกท.
06 ก.พ. 2562 ประกาศร่าง (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]