ลงนามถวายพระพร...
[ วันที่ : 28 ก.ค. 2561 ]
พิธีประดับยศนายทหาร...
[ วันที่ : 04 ก.ค. 2561 ]
การศึกษาดูงานของ บชร.2...
[ วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
รอง จก.สส. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิ...
[ วันที่ : 10 มี.ค. 2560 ]
นายก สม.ทบ. พบปะ สมาชิก สม.สส....
[ วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 01 พ.ค. 2561 ]
การบรรยายพิเศษ และ การประชุมใหญ่สามัญ ปร...
[ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 ]
อมรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]จก.สส. ได้กรุณามอบนโยบายด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี 61 ให้แก่กำลังพลในสังกัดกรมการทหารสื่อสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร ดาวน์โหลด  

รวมคลิปรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายความรู้ "เศรษฐกิจพอเพียง" โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สส. ณ ห้องประชุม รร.ส. สส. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๐
21 ก.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดสนาม RL-Series สนับสนุน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง จำนวน ๘ งาน
20 ก.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ (ALKALINE RAW MATERIAL) และชุดกล่องแบตเตอรี่ จำนวน ๔ รายการ
20 ก.ย. 2561  ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบแสง สี สนับสนุนการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
20 ก.ย. 2561  ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบเสียง สนับสนุนการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน
20 ก.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเป้าอัตโนมัติ
20 ก.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ฉก.ทม.รอ.๙๐๔
18 ก.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด
18 ก.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก, อุปกรณ์แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี สนับสนุน นสศ.
18 ก.ย. 2561  เผยแพร่ข้อมูล และราคากลางชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน รายการชิ้นส่วนหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ
17 ก.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย ส. สนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่แห้ง เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย ส. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สนับสนุน พธ.ทบ.
17 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับประจำอาคารบุรุษรัตน สตน.ทบ.
17 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สำหรับการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น ๑ อาคาร กสท.ทบ.และพระตำหนักเพชรรัตน์
17 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) กับหน่วยส่วนภูมิภาคของ ทบ. และ กอ.รมน. สนับสนุน สสน.บก.ทบ.
17 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาของ วทบ. จำนวน ๒ รายการ
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]