HOME แนะนำสินค้าวันนี้ แบบฟอร์มส่งสินค้าจำหน่ายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ติดต่อ : ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง    
จำหน่ายสินค้าราคาถูกโดยศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกรมการทหารสื่อสาร : เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย/อาหาร/สินค้ามือสองและอื่นๆ

    สินค้าดี มีคุณภาพดี

     ผลไม้

     สินค้าแนะนำ
ข่าว ประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรม ศูนย์เศรฐกิจพอเพียง

พลโท ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธาน
ในการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๕๖ (คลิ๊กรายละเอียด)พลโท ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธาน
งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖ กรมการทหารสื่อสาร ณ แหล่งสมาคม
นายทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๕๖
(คลิ๊กรายละเอียด)


เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพ.อ.มนตรี   สุวรรณรงค์
ผู้จัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :
1. เพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัว
2. สร้างอาชีพให้กับครอบครัวของกำลัีงพล
3. กำลังพลสามารถซื้อสินค้าในราคาถูก
4. สร้างตลาดให้มีการขยายตัวมากขึ้น
5. ครอบครัวกำลัพลห่างไกลยาเสพติด

เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์      : 0830-1630 น.
เสาร์-อาทิตย์   : 0830-1900 น.

เบอร์โทร : 96346 , 02 2976346

 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกรมการทหารสื่อสาร
ที่ตั้ง : กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร    เบอร์โทร : 96346 , 02 2976346