คลังภาพพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร ในอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร  31 มี.ค. 2559   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  255   บันทึกโดย :  พ.ต.หญิง มัฌฑิกา สุขเกษม