อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร ภายในกรมการทหารสื่อสาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร  01 มี.ค. 2559   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  392   บันทึกโดย :  พ.ต.หญิง มัฌฑิกา สุขเกษม