เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กรมการทหารสื่อสาร จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา จก.สส. ระหว่าง พล.ท.พิรัติ บรรจงเขียน (จก.สส.ท่านเดิม) กับ พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว (จก.สส.ท่านใหม่) พร้อมด้วยกำลังพล สส. เข้าร่วมพิธี ณ บก.สส.

ณ บก.สส.  30 ก.ย. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  123   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด