เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 กรมการทหารสื่อสารได้จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เหล่า ส. ประจำปี 2562 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเทิดเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการตามโครงการ ประจำปี 2562 ณ ลานหน้า บก.สส.

ณ ลานหน้า บก.สส.  20 ก.ย. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  101   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด