เมื่อวันที่ 9 ก.ย.62 พ.อ.ชาญชัย วิชิตสรไกร รอง เสธ.สส. เป็นตัวแทนข้าราชการ สส. กล่าวคำแสดงความยินดีแก่ ผบช. ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.สส.

ณ บก.สส.  09 ก.ย. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  558   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด