เมื่อวันที 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 0830 พล.ท.พิรัติ บรรจงเขียน จก.สส. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร

ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร  28 ก.ค. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  98   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด