เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62 กรมการทหารสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ พล.ท. พิรัติ บรรจงเขียน เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมี คณะนายทหาร ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง สส. คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส. กำลังพลและครอบครัวสส. เข้าร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมที่มี ประกอบด้วย พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล การลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ณ บก.สส.  03 มิ.ย. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  1079   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด