เมื่อวันที่ 19 ก.พ.62 คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมบุตรกำลังพล สส. ที่มีความต้องการพิเศษ พื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  19 ก.พ. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  119   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด