เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 พล.ท.พิรัติ บรรจงเขียน จก.สส. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง สส. เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้า บก.สส.

ณ ลานหน้า บก.สส.  16 พ.ค. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  110   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด