วันที่ 10 เม.ย.62 กรมการทหารสื่อสารได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยมีอดีต จก.สส. ข้าราชการกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน ณ บก.สส.

ณ บก.สส.  10 เม.ย. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  146   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด