18 มกราคม 2562 พล.ท.พิรัติ บรรจงเขียน เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างเข้าร่วมในพิธี

ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  18 ม.ค. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  2276   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด