เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2562 พล.ท.พิรัติ บรรจงเขียน จก.สส. เป็นประธานเปิดงานวันครู 2562 พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลครูดีเด่นแก่กำลังพลที่ได้รับคัดเลือก ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร

ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร  16 ม.ค. 2562   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  216   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด