เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 กรมการทหารสื่อสาร จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา จก.สส. ระหว่าง พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร (จก.สส.ท่านเดิม) กับ พล.ท.พิรัติ บรรจงเขียน (จก.สส.ท่านใหม่) พร้อมด้วยกำลังพล สส. เข้าร่วมพิธี ณ บก.สส.

ณ บก.สส.  28 ก.ย. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  519   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด