เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. และ คุณวารุณี ปราการสมุทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร และคณะ ให้การต้อนรับ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสพบปะ โดยมีการรับฟังบรรยาย ชมนิทรรศการ และ ชมผลผลิตภัณฑ์จาก สมาคมแม่ทหารบก กรมการทหารสื่อสาร ณ กรมการทหารสื่อสาร

ณ บก.สส.  27 มิ.ย. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  206   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด