เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บชร.2 โดยมี พ.อ.ชาญพงษ์ ทองสุขแก้ว รอง ผบ.บชร.2 เป็นผู้นำคณะเดินทาง ในการศึกษาดูงาน รับฟังคำบรรยายฯ ณ ห้องประชุม กจสท.สส. และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ กคส.สส.

ณ บก.สส.  15 มิ.ย. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  331   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด