เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. นำกำลังพล สส. เข้าร่วมฟังบรรยาย อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัติรย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร

ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร  28 พ.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  268   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด