เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 0930 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส.พร้อมด้วยคุณวารุณี ปราการสมุทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส. เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบ 70 ปี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์  21 พ.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  180   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด