วันที่1 พ.ค. 2561 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส.ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ โดยร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี มาบริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่กำลังพล สส. ณ บก.สส.

ณ บก.สส.  01 พ.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  106   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด