เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2561 จก.สส. และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลหน่วยพร้อมมอบและนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วย ส.พัน.9 โดยมี พ.ท.ศรณ์พัชร์ บัววิรัตน์ ผบ.ส.พัน.9 ให้การต้อนรับ ณ บก.ส.พัน.9

ณ บก.ส.พัน.9  07 มี.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  109   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด