เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2561 จก.สส. และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลหน่วยพร้อมมอบและนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วย ส.พัน.15 โดยมี พ.ท.นิธิพัทธ์ ศรีนนท์ ผบ.ส.พัน.15 ให้การต้อนรับ ณ บก.ส.พัน.15

ณ ส.พัน.15  22 มี.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  139   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด