เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2561 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร ร่วมเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ณ พระลานพระราชวังดุสิต  04 มี.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  237   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด