เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. และคุณวารุณี ปราการสมุทร ประธาน สม.สส. เป็นประธานมอบทุน "กองทุนสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ กำลังพลที่ประสบเหตุฉุกเฉินและโครงการประกอบอาชีพเสริมของหน่วย ในสังกัด สส." ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร

ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร  27 มี.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  126   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด