เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร / จก.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศ น.ทหารสัญญาบัตร เหล่า ส. ณ บก.สส. โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของ สส. เข้าร่วมพิธี

ณ บก.สส.  26 มี.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  237   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด