เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบอาวุโส เหล่า ส. (ผ่านสื่ออิเล็กทรานิกส์) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทหารสื่อสาร

ณ ห้องประชุมโรงเรียนทหารสื่อสาร  16 มี.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  104   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด