เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 คุณวารุณี ปราการสมุทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวการออกฉลากกาชาด ประจำปี 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก  15 มี.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  96   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด