เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วย ร้อย.รส.ส.1 ในพื้นที่รับผิดชอบเขตวังทองหลาง โดยเข้าที่ตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ร้อย.รส.ส.1 ณ วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ จว.ก.ท.

ณ วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ จว.ก.ท.  13 มี.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  91   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด