วันที่ 28 ก.พ.61 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. ได้ให้โอวาทและมอบเงินบำรุงทีมกีฬา กลุ่มยุทธบริการ ที่ สส.รับผิดชอบ ณ ห้องรับรอง สส. ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-14 มี.ค.61 ณ จว.สงขลา

ณ ห้องรับรอง สส.  28 ก.พ. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  105   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด