เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. เป็นประธานประชุมสามัญแหล่งสมาคมนายทหาร สส. ประจำปี 2561 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร

ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร  27 ก.พ. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  115   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด