เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. เป็นประธานพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ สส. (7-11) โดยมี พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ รอง เสธ.ทบ.(4) ,คณะ สม.สส., ผู้แทนบริษัท CPall, และกำลังพล สส. เข้ารวมพิธี ณ ตลาด สส.2

ณ ตลาด สส.2  20 ก.พ. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  85   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด