เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. เป็นประธานพิธี ปิดหลักสูตร นายสิบอาวุโส เหล่า ส. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม รร.ส.สส.

ณ ห้องประชุม รร.ส.สส  16 ก.พ. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  71   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด