เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. เป็นประธานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส. และครอบครัวกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม ณ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร

ณ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร  13 ม.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  119   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด