เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีทุพพลภาพของกำลังพลใน ทบ. สังกัด สส. โดยมี หน.นขต. เป็นผู้รับแทน พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลชนะเลิศแก่ ผบ. ส.1 พัน.101 ในการประกวดแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บก.สส.

ห้องประชุมชั้น 4 บก.สส.  08 ก.พ. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  154   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด