วันที่ 31 มกราคม 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. พร้อมคณะผบช.สส.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและให้โอวาทกำลังพล ส.พัน.35 นสศ. ณ บก.ส.พัน.35 นสศ. ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี

ณ บก.ส.พัน.35 นสศ. ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี  31 ม.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  259   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด