เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สส. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องหน่วย ณ ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. จ.ปราจีนบุรี

ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. จ.ปราจีนบุรี  29 ม.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  186   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด