เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. เป็นประธานพิธี ปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า ส. รุ่นที่ 54 ณ ห้องประชุม รร.ส.สส.

ณ ห้องประชุม รร.ส.สส.  24 ม.ค. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  301   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด